Events

Linas behandlingar och klasser är grundande, okonstlade och balanserande. Hennes önskan är att alla som medverkar känner sig trygga och fria. 

Egen friskvård genom zen shiatsu tekniker, medveten närvaro, Do-In, Makaho, Meditation, Meridian och Qi Gong övningar 

Zen Shiatsu - Balansera yin och yang krafterna, skapa harmoni i organen och öka cirkulationen av Qi

Utforska varandet i sitt existentiella djup genom frihet och rörelse, certifierad Embodied Flow™ lärare och som gästlärare för Embodied Yin™

BodyMind Therapy

Utbildning

Yoga

Authentic Flow

Embodied Flow™

Happy Retreat

Embodied Yin ™

Happy Retreat 6-8 september
Classes in Embodied Flow™, Qi Gong, Dance and Embodied Yin™, Shiatsu sessions. Learn more

7-14 July Authentic Flow, Depth module, 100h Advanced Teacher Training (guest teacher)
https://www.authentic-flow.com/authentic-flow-300h Learn more.

Oct 2019 -  Embodied Yin ™ 200h Teacher Training (guest teacher)

Learn more

12 - 24 Aug Embodied Flow™, Expression Module, 100h Advanced Teacher Training (Teacher assistant for Tara Judelle & Dr. Scott Lyons) 

Retreat @Vale de Moses (co-leading) 

Embodied Flow™, Embodied Yin™, Somatic Exploration

 

Down on Earth

Embodied Yin™

 Embodied Yin™ 50/100h - @pranamakallio, Helsinki (guest teacher)

Your subscription could not be saved. Please try again.
Thank you for registering, I will be sending you shortly my program and the personalised services I offer.

The embodiment conference

Thank you for your support and for taking part in the TEC 2020!


For personal mentoring, sessions and classes with me please leave your email below